წესები და პირობები

საგარანტიო პირობით, თუ ჩვენთან შეძენილ პროდუქტს აღმოაჩნდა ან დროთა განმავლობაში გამოვლინდა რაიმე სახის დეფექტი რომელიც აუარესებს მის მახასიათებლებს, ის გამოწვეულ იქნა გამოყენებული მასალის ან დამზადების დროს დაშვებული მაღალ ხარისხთან შეუსაბამობით, შეკეთდება ან შეიცვლება ახლით.